Verdier vi skaper

Bærekraft handler om å forstå hvordan vi skal ta vare på mennesker i en tid med nye utfordringer som følge av klima og miljøendringer. Gjensidige er opptatt av vårt sosiale ansvar og arbeid med mangfold og sosial inkludering i egen virksomhet. Vi følger også opp at våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og selskap vi investerer i, etterlever krav til bærekraft.

Gjensidiges misjon er å sikre liv, helse og verdier. Vi tenker helhetlig å bruke vår kunnskap og innsikt til å hjelpe kundene og samfunnet for øvrig i å unngå skader. På den måten skal vi bidra til et tryggere samfunn. Vi gjør en forskjell ved å arbeide med å redusere klimaavtrykket relatert til materialforbruk i skadeoppgjørene og tar sosialt ansvar ved å stille krav til våre leverandører. Vi gjør også en forskjell ved å investere i de selskapene som bidrar positivt til Parisavtalens 1,5 graders mål, og følger opp at selskapene også etterlever FNs 10 globale prinsipper for menneske- og arbeidstakerrettigheter, føre var prinsippet for miljø, samt antikorrupsjon. Gjensidige skal lede an, og vi skal skape trygget på stadig nye måter. Derfor har vi valgt å trekke frem noen eksempler på det vi er stolte av.