Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i mer enn 200 år. I Norge tilbyr vi også pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Skadeforsikring Privat

Privatsegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringer og -tjenester til privatpersoner i Norge, og håndterer salg, kundeservice og skadeoppgjør

 

Forklaringer til figurene

 • Markedsandeler tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie i 2022 var 10.801 millioner kroner
Fakta om privat  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 71,5 %
Kundebevaring 90 %
Antall ansatte 767
Antall kunder 805.000

Skadeforsikring Næringsliv

Næringslivssegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringsprodukter til næringslivskunder, landbrukskunder og offentlig sektor i Norge. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 11.513 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om næringsliv  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 75.4 %
Kundebevaring 91 %
Antall ansatte 593
Antall kunder 155.000

Skadeforsikring Danmark

I Danmark tilbyr Gjensidige et bredt utvalg skadeforsikringsprodukter til privatmarkedet og næringslivskunder, herunder landbruk og offentlig sektor. I tillegg tilbys spesialisert reiseforsikring i det nordiske markedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 40 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens det resterende kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per fjerde kvartal 2021
 • Opptjent bruttopremie totalt 2021 var 6 636 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Danmark  
Merkevarer Gjensidige, Gouda, Dansk Tandforsikring
Combined ratio 87,2  %
Kundebevaring 79 %
Antall ansatte 860
Antall kunder 565 000

Skadeforsikring Sverige

Segment Sverige omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i det svenske privat- og næringslivsmarkedet. Cirka 45 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens cirka 55 prosent kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 1 699 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Sverige  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 93,6 %
Kundebevaring 80 %
Antall ansatte 247
Antall kunder 140 000

Skadeforsikring Baltikum

Segment Baltikum omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i Litauen, Latvia og Estland, rettet mot privat- og næringslivsmarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 50 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens den andre halvparten kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 1 298 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Baltikum  
Merkevarer Gjensidige
Combined ratio 106,9 %
Kundebevaring 62 %
Antall ansatte 683
Antall kunder 385 000

Pensjon

Gjensidige Pensjonsforsikring AS skal bidra til breddesalg til skadeforsikringskunder i Norge og tilbyr pensjons- og uføreprodukter henholdsvis til små og mellomstore bedrifter og privatpersoner. Produktene distribueres direkte av Gjensidige samt via utvalgte samarbeidspartnere. Gjensidige er fjerde største aktør innen markedet for innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Selskapet eies 100 prosent av Gjensidige Forsikring ASA.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Kapital til forvaltning i 2022var 55 milliarder kroner
Fakta om Pensjon  
Merkevarer Gjensidige
Antall ansatte 101
Antall kunder 310 000