Vil du søke om sponsormidler?

Dersom prosjektet/sponsoratet ditt oppfyller våre kriterier, må søknaden sendes via søknadsskjemaet på denne siden. Søknaden må sendes minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

Kriterier for sponsing

Alle våre sponsorater skal passe følgende kriterier:

 • Være relevante i forhold til våre eksisterende samarbeidsavtaler.
 • Være relatert til én av kategoriene idrett, helse og miljø eller skadeforebygging.
 • For at søknaden skal bli behandlet, må den sendes minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

Gjensidige sponser ikke

 • Løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene
 • Enkeltpersoner
 • Religiøse organisasjoner
 • Enkeltstående turer/reiser
 • Politiske organisasjoner
 • Pengegaver
 • Russebusser/biler

Søknaden må innholde

 • Informasjon om sak/arrangement/organisasjon og hvordan dette kan knyttes opp mot Gjensidiges fokusområder og kriterier for sponsing
 • Kostnader i forbindelse med sponsoratet
 • Tidsperspektiv på sponsoratet

Søknadsskjema

* Påkrevde felter

Søknaden gjelder

Kategori