Contact IR

Mitra Hagen Negård
Head of IR
Phone: +47 957 93 631
Email: mitra-hagen.negard@gjensidige.no

Marius Michelsen Fjellbo 
Investor relations officer
Telefon: +47 995 67 593
E-post: marius-michelsen.fjellbo@gjensidige.no

IR email: ir@gjensidige.no