Rating

Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.

Rating oversikt

Selskap Rating type Rating Sist oppdatert/ bekreftet
Gjensidige Forsikring ASA Financial strength rating A/Stable Juni 2023
Gjensidige Forsikring ASA Issuer credit rating A/Stable Juni 2023
Gjensidige Forsikring ASA Restricted Bond, Tier 1
ISIN NO0010965429
BBB Juni 2023
Gjensidige Forsikring ASA Subordinated Bond, Tier 2
ISIN NO0010720378
BBB+ Juni 2023
Gjensidige Forsikring ASA Subordinated Bond, Tier 2
ISIN NO0010965437
BBB+ Juni 2023