Hopp til innhold

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av ni medlemmer med variert fagbakgrunn og lang arbeidserfaring fra både Gjensidige og andre selskaper. Med unntak av konsernsjefen representerer medlemmene av konsernledelsen enten et virksomhetsområde eller et stabsområde.

Geir Holmgren

Geir Holmgren
Geir Holmgren

Konsernsjef

Geir Holmgren (1972) har vært konsernsjef i Gjensidige fra 1. januar 2023.

Holmgren har tidligere hatt ulike lederstillinger i Storebrand ASA, inkludert konserndirektør for bedriftsmarkedet og administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring. 

Holmgren har en Cand Scient-grad fra Universitetet i Oslo og har gjennomført et business management-studium ved Griffith University Brisbane i Australia.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 45 500

Jostein Amdal

Jostein Amdal
Jostein Amdal

Konserndirektør, Finans

Jostein Amdal (1965) har vært konserndirektør for Styring, Finans og Økonomi siden 1. oktober 2016. Amdal begynte i Gjensidige som direktør for finans i 2002, og har siden hatt stillingene risikodirektør og leder for kapitalstyring og M&A. Før han kom til Gjensidige hadde han ulike lederposisjoner i If, Storebrand og Kværner.  Amdal er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 31 549

Lars G. Bjerklund

Lars Gøran Bjerklund
Lars Gøran Bjerklund

Konserndirektør, Commercial

Lars G. Bjerklund (1971) har vært konserndirektør med ansvar for Commercial (Norge) i Gjensidige siden 1. september 2018, og fra 1. juli 2023 er ansvaret utvidet til også å omfatte det samlede Commercial (Norge og Danmark).

Bjerklund begynte i Gjensidige i 2003, og har hatt ulike lederstillinger i konsernet. De siste årene har han blant annet vært COO for den svenske virksomheten, skadedirektør med ansvar for motor- og reiseskader, og han har i flere år ledet bedrifts- og landbrukssegmentet i forretningsområdet Næringsliv.

Bjerklund er utdannet sivilmarkedsfører/ Master of marketing and management fra Norges Markedshøyskole (NMH), og har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 4 879

Aysegül Cin

Aysegül Cin
Aysegül Cin

Konserndirektør, Skade

Aysegül Cin (1981) har vært konserndirektør for Skade siden 1. juli 2023.

Cin begynte i Gjensidige i 2006 som trainee. Hun har tidligere hatt flere roller og lederstillinger i konsernet i Privat, Konsernutvikling, Strategi og M&A, Skade, Næringsliv og tidligere konserndirektør for Sverige (2018–2023) og Baltikum (2021–2023). Cin er styremedlem i Norsk Tipping og har styreverv i Gjensidige-konsernet. Hun er utdannet sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i  Tyskland.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 5 702

Catharina Hellerud

Catharina Hellerud
Catharina Hellerud

Chief Risk Officer

Catharina Hellerud (1968) har vært Chief Risk Officer siden 17. januar 2022.

Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør og var finansdirektør (CFO) fra 2011 til 2016. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young.

Hellerud er utdannet statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hellerud er styremedlem i Mesta AS.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 28 562

Berit Nilsen

Berit Nilsen
Berit Nilsen

Konserndirektør, Analyse, Produkt og Pris

Berit Nilsen (1973) har vært konserndirektør for Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige siden 1. mai 2023. 

Nilsen begynte i Gjensidige i 2012, og har hatt flere lederstillinger på konsernnivå, herunder Risikostyring, Økonomi og Forretningsstyring og Konsernstrategi. Hun var konserndirektør for Mennesker, Strategi og Kommunikasjon i Gjensidige fra 17. januar 2022 til 30. mai 2023. 

Hun har tidligere hatt en rekke lederstillinger i Tryg og har også jobbet som ingeniør i Aker.

Nilsen er utdannet sivilingeniør i marin teknikk ved NTNU, og har en Master of Arts grad fra Universitetet i Oslo og Université Strasbourg i Frankrike.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 2 157

Rene Fløystøl

René Fløystøl
René Fløystøl

Konserndirektør, Privat

Rene Fløystøl (1981) har vært konserndirektør med ansvar for Privat (Norge) siden 1. juni 2020, og fra 1. juli 2023 er ansvaret utvidet til også å omfatte det samlede Privat (Norge og Danmark).

Fløystøl er styremedlem i MyCar Group, og har styreverv i datterselskaper i Gjensidige.

Fløystøl begynte i Gjensidige i 2011, og har hatt flere lederstillinger i konsernet. I divisjon Privat har han blant annet vært direktør for Forretningsstyring, Kundesenteret og sist Digitalisering og Utvikling. Fløystøl er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 7 297

Siri Langangen

Siri Langangen
Siri Langangen

Konserndirektør, People & Communication

Siri Langangen har vært konserndirektør for People & Communication i Gjensidige siden 1. august 2023.

Langangen kom til Gjensidige fra en stilling som HR-direktør i Statkraft. Hun har tidligere vært i DNB i ulike lederroller innen HR, og har også jobbet som Account Manager og Økonomisjef i Alcatel Telecom.

Langangen er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført et MBA-program ved Norges Handelshøyskole.

Sverre Johan Rostoft

Sverre Johan Rostoft
Sverre Johan Rostoft

Konserndirektør, Teknologi & Innsikt

Sverre Johan Rostoft (1972) har vært konserndirektør for Teknologi og Innsikt i Gjensidige siden 11. september 2023. Rostoft kom til Gjensidige fra en stilling som CEO i Sayfr. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i Telenor, både i Norden og i Asia. I Telenor var han i en periode også assosiert medlem av konsernledelsen. Rostoft har i tillegg jobbet i McKinsey, Redd Barna og Coflexip Stena Offshore. Rostoft er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har også en MSc i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2023: 781