Hopp til innhold
En kvinne og en mann går med ryggen til over et grønt jorde

Bærekraft

Gjennom mer enn 200 års historie har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Vi har bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode.

Bærekraftsmålene våre

Tryggere samfunn

Bærekraftige erstatninger

Ansvarlige investeringer

Orden i egen virksomhet

Les mer om bærekraftsarbeidet vårt

Styrende dokumenter

Vi har en rekke styrende dokumenter som skal sikre at virksomheten vår drives i henhold til krav fra offentlige myndigheter, internasjonale konvensjoner og våre strategier.

Forpliktelser og anerkjennelse

Her er en oversikt over rating og ekstern anerkjennelse samt signeringer knyttet til vårt bærekraftsarbeid.

To små jenter sitter og ser utover havet og holder hverandre i hendene

Slik støtter vi FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er ambisiøse, og inviterer til en global dugnad for en bedre verden, med fokus på klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.