Hopp til innhold

Styret

Styret består av ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter.

Styret har tre arbeidsutvalg:

Godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Aksjeeiervalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen av generalforsamlingen, etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Ansatterepresentantene velges for to år av gangen, av selskapets ansatte.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Det er også fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Gisele Marchand

Gisele Marchand
Gisele Marchand

Styreleder

Gisele Marchand (1958) er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand ble valgt til styreleder i 2018, og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder organisasjons- og godtgjørelsesutvalget, og er medlem av risikoutvalget.

Marchand er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA, og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS. Videre er hun styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Scatec ASA. Hun er styremedlem i Selvaag Bolig ASA, hvor hun også er medlem av godtgjørelsesutvalget og leder av revisjonsutvalget. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, samt styreleder i Nationaltheatret AS og Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomitéen til Entra Eiendom AS. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans ASA, Statens pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge.

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren, og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år. Videre har Marchand bred kompetanse innen bærekraftig utvikling i flere sektorer. Hun har gjennomført Gjensidiges bærekraftseminar i 2023, bærekraftkurs i regi av Styreinstituttet/PWC, og har DNVs bærekraftssertifikat. Hun har også ledet revisjons-/ESG-uvalget i Scatec ASA.

Gisele Marchand er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. Marchand har deltatt på samtlige av styrets møter i 2023. Marchand er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 2481

Ellen Kristin Enger

Ellen Kristin Enger
Ellen Kristin Enger

Styremedlem

Ellen Kristin Enger (1963) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020, og er i tillegg medlem av organisasjons- og godtgjørelsesutvalget.

Enger arbeider som GOS-Autorisert Forsikringsrådgiver i Skade og Person i Gjensidige Forsikring.

Enger har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 1986. Enger er konsernhovedtillitsvalgt i Gjensidige Forsikring. Hun har gjennomført Gjensidiges bærekraftseminar i 2023.

Enger har verv som styremedlem i Gjensidige Pensjonskasse, Styremedlem i Finansforbundets region Vestfold og Telemark og i Forbundsstyret i Finansforbundet sentralt.

Enger har deltatt på samtlige av styrets møter i 2023. Enger er på valg til styret i 2024. 

Antall aksjer i Gjensidige: 1800

Eivind Elnan

Eivind Elnan
Eivind Elnan

Styremedlem

Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017, og er i tillegg medlem av revisjonsutvalget.

Elnan er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Elnan er styreleder i AX Innovasjon AS, Industrivegen 10 Verdal AS, FPS Holding AS og Boligbyggelaget Midt. Elnan er også styremedlem i Gjensidigestiftelsen.

Elnan har etablert og bygget opp flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, og Hypoxic Technologies AS som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH, hvor han nå er daglig leder. Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture.

Han har gjennomført Gjensidiges bærekraftseminar i 2023.

Eivind Elnan er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Elnan har deltatt på samtlige av styrets møter i 2023. Elnan er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 3200

Vibeke Krag

Vibeke Krag
Vibeke Krag

Styremedlem

Vibeke Krag (1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018, og er i tillegg leder av revisjonsutvalget.

Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School.

Krag er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, og Konkurrancerådet, oppnevnt av den danske regjering. Videre er Krag oppnevnt som styremedlem i ATP (Arbejdsmarkedet Tilleggspænsion). I tillegg er hun medlem av nominasjonskomiteen for Københavns Universitet.

Krag har bred ledererfaring, juridisk kompetanse og betydelig kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget. Hun har i tillegg betydelig erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper innenfor forsikring, finans, energi og offentlige styrer og komitéer.

Hun har gjennomført Gjensidiges bærekraftseminar i 2023 og tilsvarende seminarer i forbindelse med to andre styreverv.

Vibeke Krag er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Krag har deltatt på samtlige av styrets møter i 2023. Krag er på valg i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 1500

Sebastian Buur Gabe Kristiansen

Sebastian Buur Gabe Kristiansen
Sebastian Buur Gabe Kristiansen

Styremedlem

Sebastian Buur Gabe Kristiansen (1987) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden 2020, og er i tillegg medlem av risikoutvalget.

Han er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Gabe Kristiansen har finansutdannelse i forsikring, pensjon og realkreditt fra Niels Brock i København samt supplerende utdannelse fra Forsikringsakademiet.

Han har gjennomført Gjensidiges bærekraftseminar i 2023.

Gabe Kristiansen har hatt ulike stillinger i forsikring både i Alka Forsikring og If. I Gjensidige har han arbeidet med skadebehandling og systemutvikling.

Gabe Kristiansen har deltatt på samtlige av styrets møter i 2023. Gabe Kristiansen er på valg til styret i 2025.

Antall aksjer i Gjensidige: 1368

Tor Magne Lønnum

Tor Magne Lønnum
Tor Magne Lønnum

Styremedlem

Tor Magne Lønnum (1967) ble valgt som styremedlem for første gang i 2020, og er i tillegg medlem av revisjonsutvalget.

Lønnum er utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI, han har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole, samt Executive master of business and administration fra University of Bristol og Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Lønnum er styremedlem i Remedy Bidco. Han arbeider som CEO i Kverva AS.

Lønnum har erfaring som styreleder i Lindorff, styremedlem i TGS Nopec Geophysical Company ASA, styremedlem i Bakkafrost og SR Bank. Han har tidligere erfaring som CFO i Kverva, Aimia Inc., Tryg as, Tryg Forsikring as og Falck A/S. Videre har Lønnum erfaring som Manager i KPMG as, CFO og konserndirektør for strategi og konsernutvikling i Gjensidige NOR Forsikring og som CFO i Gjensidige Forsikring ASA.

Han har arbeidet med bærekraft i forbindelse med rapportering og finansiering i sin tidligere rolle som CFO i Falck AS.

Tor Magne Lønnum er uavhengig i forhold til ledende ansatte, og hovedaksjeeier.

Lønnum har vært fraværende i ett av styrets møter i 2023. Lønnum er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 13 000

Hilde Merete Nafstad

Hilde Merete Nafstad
Hilde Merete Nafstad

Styremedlem

Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017, og er i tillegg leder av risikoutvalget.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.

Nafstad er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, og har i tillegg flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper.

Nafstad arbeider som direktør for finans og kontroll i Equinor. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor (tidligere Statoil), Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet. Hun har omfattende erfaring med bærekraftarbeid fra Equinor, og har gjennomført en rekke kurs på grunnleggende og avanserte nivåer om ESG.

Hilde Merete Nafstad er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Nafstad har deltatt på samtlige av styrets møter i 2023. Nafstad er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 3946

Ruben Pettersen

Ruben Pettersen
Ruben Pettersen

Styremedlem

Ruben Pettersen (1988) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020, og er i tillegg medlem av revisjonsutvalget.

Pettersen har en bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Han har gjennomført Gjensidiges bærekraftseminar i 2023.

Han har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 2013. Han er hovedtillitsvalgt for divisjon Privat i Gjensidige Forsikring.

Pettersen har vært på samtlige av styrets møter i 2023. Pettersen er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 1663

Gyrid Skalleberg Ingerø

Gyrid Skalleberg Ingerø
Gyrid Skalleberg Ingerø

Styremedlem

Gyrid Skalleberg Ingerø (1967) er styremedlem, og ble valgt på den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Ingerø er utdannet Statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Ingerø er investeringsrådgiver i Kongsberg Gruppen ASA. Hun er nestleder i styret og medlem av revisjonsutvalget i Telenor ASA. Videre er Ingerø styremedlem og medlem av revisjonsutvalget i Höegh Autoliners ASA, styremedlem og medlem av revisjonsutvalget i Kongsberg Digital Holding ASA, styremedlem i Sandefjord Lufthavn AS, styremedlem i KID ASA, og styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Itera ASA. Ingerø er også styremedlem i Opplysningen 1881.

Ingerø har lang ledererfaring innen finans, revisjon, snuoperasjoner og finansiell rådgivning etter mer enn 30 års arbeid med ulike børsnoterte og PE-relaterte selskaper. Hun har nylig fungert som CFO i Kongsberg Gruppen ASA, et ledende globalt teknologiselskap innen sitt felt.

Ingerø har tidligere erfaring som CFO i Kongsberg Gruppen ASA, bankerfaring fra Nordea, CFO / Investor Relation i Komplett Group ASA, CFO i Telenor Norge AS og CFO i Telenor Digital Businesses AS, og hun har vært ansatt i KPMG. Ingerø har tidligere erfaring som styremedlem i Storebrand ASA og datterselskaper i Storebrand-konsernet. 

Ingerø er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Ingerø er på valg til styret i 2025.

Antall aksjer i Gjensidige: 2000

Gunnar Robert Sellæg

Gunnar Robert Sellæg
Gunnar Robert Sellæg

Styremedlem

Gunnar Robert Sellæg (1973) ble valgt som styremedlem for første gang i 2020, og er i tillegg medlem av organisasjonsog godtgjørelsesutvalget.

Sellæg er utdannet sivilingeniør fra NTNU/NTH, Institutt for kjemisk prosessteknologi.

Sellæg er styreleder i Disruptive Technologies AS, Catenda AS, Dossier Solutions AS og Dogu-SalesScreen AS, samt styremedlem i Amedia AS og Mimiro AS.

Sellæg er Founding Partner og daglig leder i Core Equity AS, og har jobbet bredt med oppstartsvirksomhet, digitale satsninger, innovasjon og internasjonalisering i sin karriere, blant annet med tjenester som WiMP/Tidal, E24, Min Sky og Appear.in/Whereby.

Han har jobberfaring fra diverse stillinger i Schibsted, blant annet som administrerende direktør i Aftenposten Multimedia AS, i tillegg til CEO i Aspiro AB, samt erfaring som Chief Product Officer og konserndirektør Marked i Telenor Group ASA. I 2017 var han en av tre gründere av Spring Capital Polaris, og i 2023 en av to gründere i Core Equity AS.

Gunnar Robert Sellæg representerer Gjensidigestiftelsen og er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Sellæg har vært fraværende i ett av styrets møter i 2023. Sellæg er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer i Gjensidige: 1000