Hopp til innhold

Kapitalmarkedsdager

Presentasjoner og webcaster knyttet til Gjensidiges kapitalmarkedsdager.

2023: Frigjør det fulle potensialet

På sin fjerde kapitalmarkedsdag ga Gjensidiges ledelse en detaljert gjennomgang av operasjonelle og strategiske prioriteringer frem mot 2026.

Programmet inneholdt en skisse av hvordan Gjensidige fortsatt skal være opptatt av å skape bærekraftige verdier for interessenter og konsernets ambisiøse mål de neste tre årene, og hvordan vår sterke kompetanse vil gjøre oss i stand til å levere på disse.

2021: Bærekraftig verdiskaping

På Gjensidiges tredje kapitalmarkedsdag ga ledelsen en detaljert gjennomgang av operasjonelle og strategiske prioriteringer frem mot 2025. Det ble lagt frem en skisse av hvordan Gjensidige vil fortsette å være opptatt av å skape bærekraftige verdier for interessenter og vist frem konsernets ambisiøse mål for de neste 4 årene, samt hvordan vår sterke kompetanse vil gjøre oss i stand til å levere på disse. 

2018: Bra i dag - bygger styrke for morgendagen

På sin andre kapitalmarkedsdag i London ga Gjensidiges ledelse en detaljert gjennomgang av operasjonelle og strategiske prioriteringer for bedre resultater. Programmet inneholdt en skisse av sentrale initiativer innen digitalisering, business intelligence og analyse, samt andre kostnadseffektiviseringstiltak. Konsernets ambisiøse operasjonelle mål, som vil støtte leveransen på de finansielle målene for 2019-2022, ble kunngjort. 

2014: Leverer overlegne kundeopplevelser og stabil avkastning

Gjensidige inviterte til sin første kapitalmarkedsdag i 2014. 

Programmet omfattet en strategisk og operasjonell oversikt over konsernet, samt en vurdering av finansielle resultater og kapitalposisjon.