Hopp til innhold

Gjensidiges strategi

Selskapets konsernstrategi er bygget rundt vår misjon om å «sikre liv, helse og verdier». Det har vi gjort i over 200 år, med utgangspunkt i vår visjon om å «kjenne kunden best og bry oss mest». 

Ambisjonen vår

Vår langsiktige ambisjon er å være et ledende skadeforsikringsselskap i Norden og Baltikum. Dette skal vi oppnå gjennom fortsatt sterk kunde­orientering og ved å lede an og skape trygghet på stadig nye måter.

Våre strategiske prioriteringer

Våre viktigste bærekraftsmål

 • Tryggere samfunn;  - 80 prosent av premieinntektene skal komme fra bærekraftige produkter innen 2026 - Engasjerte ansatte: >8 i engasjement og opplevd mangfoldsskår
 • Bærekraftige erstatninger;  - 55 prosent reduksjon i klimautslipp fra skadebehandling innen 2030 - Alle leverandører signert "Suppliers Code of Conduct"
 • Ansvarlige investeringer; Netto nullutslipp i investeringsporteføljene innen 2050 - Alle eksterne forvaltere signert UN PRI
Les mer om vår bærekraftsstrategi

For å lykkes med å skape langsiktig verdiskapning mener vi at skala, størrelse og nordisk tilstede­værelse blir enda viktigere i årene fremover. Sam­tidig må vi opprettholde og videreutvikle vår unike posisjon og relasjon til kundene.

Konsernstrategien setter derfor søkelys på tre strategiske prioriteringer: 

 • Vi skal bygge på vår sterke og ­unike posisjon i Norge
 • Vi skal styrke ­lønnsomheten og vokse utenfor Norge
 • Vi opprettholder kapital­disiplin og attraktive utbytter

Konsernets finansielle mål mot 2026

Årlige finansielle mål2024 og 20252026

Combined ratio*

*Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på gjensidige.com/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2022

< 84 prosent< 82 prosent

Kostnadsandel*

*Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på gjensidige.com/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2022

< 14 prosent~ 13 prosent
Avkastning på egenkapital> 22 prosent> 24 prosent
Solvensmargin internmodellMellom 140-190 prosentMellom 140-190 prosent
Forsikringsresultat- Konsern- Danmark > 7,5 milliarder kroner> 750 millioner DKK

Operasjonelle mål 2026

Kundeorientering

 • Kundetilfredshet, konsern > 78
 • Kundebevaring:
  • Norge > 90 %
  • Utenfor Norge > 85 %

Effektive og bærekraftige prosesser

 • Digitaliseringsindeks, konsern> +5-10 % årlig
 • Distribusjonseffektivitet, Privat +25 %
 • Digital skademelding, konsern > 85 %
 • Automatiserte skadeprosesser* , Norge > 70 %

* Prosess etter at skader er rapportert