Hopp til innhold

Styrende dokumenter

Gjensidige har en rekke styrende dokumenter som skal sikre at vår virksomhet drives i henhold til krav fra offentlige myndigheter, internasjonale konvensjoner og våre strategier. Dokumenter som anses å ha interesse for offentligheten er publisert her. Vi har også valgt å vise instrukser og policyer som vi av ulike årsaker ikke har gjort offentlig tilgjengelige.

Selskapsstyring

Ansvarlige investeringer

Våre medarbeidere

  • Lønn og godtgjørelse policy (ikke offentlig)
  • Personalhåndbok (ikke offentlig)
  • Lederhåndbok (ikke offentlig)
  • Instruks for mangfold (ikke offentlig)
  • Behandling av personopplysninger om ansatte (ikke offentlig)