Hopp til innhold

Styrende dokumenter

Gjensidige har en rekke styrende dokumenter som skal sikre at vår virksomhet drives i henhold til krav fra offentlige myndigheter, internasjonale konvensjoner og våre strategier. Dokumenter som anses å ha interesse for offentligheten er publisert her. Vi har også valgt å vise instrukser og policyer som vi av ulike årsaker ikke har gjort offentlig tilgjengelige.

Policy/instruksESGVesentlige bærekraftstemaer
Konsernpolicy for bærekraftEnvironmental
Governance

Begrense klimautslipp
Klimatilpasning
Overforbruk
Matsikkerhet
Psykisk og fysisk helse

Lønn og godtgjørelse policy (ikke offentlig)SocialKompetanse og mangfold
Personalhåndbok (ikke offentlig)SocialKompetanse og mangfold
Lederhåndbok (ikke offentlig)SocialKompetanse og mangfold
HMS-håndbok (ikke offentlig)SocialKompetanse og mangfold
Psykisk og fysisk helse
Instruks for mangfold (ikke offentlig)SocialKompetanse og mangfold
Sosial inkludering
Behandling av personopplysninger om ansatte (ikke offentlig)SocialPersonvern
Konsernpolicy for ansvarlige investeringer (Group Policy for Responsible Investments)GovernanceAnsvarlige investeringer
Instruks for eierskapsutøvelse (Instructions for Exercise of Ownership Rights)GovernanceAnsvarlige investeringer
Instruks for eksklusjoner (Instructions for Exclusions)GovernanceAnsvarlige investeringer
Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASAGovernance 
Eierstyring og selskapsledelseGovernance 
Instruks for styretGovernance 
Instruks for valgkomiteenGovernance 
Styrets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse ledende personerGovernance 
Policy for finansiell og annen investorinformasjonGovernance 
Etiske regler (Code of Conduct)GovernanceMenneske- og arbeidstakerrettigheter
Kompetanse og mangfold
Gjensidiges personvernerklæringGovernancePersonvern
VarslingGovernance 
AntikorrupsjonshåndbokGovernance 
Styrepolicy anti-hvitvasking (ikke offentlig)Governance 
Tax policy (engelsk)Governance 
Konsernpolicy for anskaffelser (engelsk)GovernanceMenneske- og arbeidstakerrettigheter
Leverandørers egenerklæring om samfunnsansvarGovernanceMenneske- og arbeidstakerrettigheter
Underwriting policy (ikke offentlig)Governance 
Instruks for produktgodkjennelse (ikke offentlig)GovernanceØkonomisk trygghet
Corporate Governance - datterselskaper (ikke offentlig)Governance 
Policy for klagebehandlingGovernanceKundetilfredshet
Vårt risikostyringssystemGovernance