Hopp til innhold

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer handler om å balansere hensynet til miljø, sosialt ansvar og lønnsomhet i vår forvaltning. Vi jobber systematisk for å sikre at forvaltningen av investeringene våre skjer på en skikkelig og bærekraftig måte. 

Vår tilnærming

  • Vi mener at selskaper som tar hensyn til bærekraft har bedre utsikter for fremtidig lønnsomhet, ved at de håndterer risiko og forstår utviklingen i markedet bedre enn aktører som ikke tar slike hensyn. Kapitalforvaltningen baseres på FNs 10 Global Compact-prinsipper, som gjelder menneskerettigheter, standarder i arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon. Dette er nedfelt i vår Konsernpolicy for ansvarlige investeringer med tilhørende instrukser, som er tilgjengelig på gjensidige.com. 

  • Vi har signert UN Principles for Responsible Investments (UN PRI) som en forpliktelse til å opptre i henhold til våre interessenters beste i et langsiktig perspektiv. Gjennom vår støtte an - erkjenner vi bærekraft-tematikkens viktige rolle. 

  • Vi støtter Parisavtalen. Basert på FNs Klimapanels rapporter vurderer vi det som nødvendig å ha en strategi for en klimanøytral investeringsportefølje innen 2050 for å nå avtalens mål. Vi har forpliktet oss til å gjøre dette i henhold til best tilgjengelig vitenskap basert på The Science Based Target initiatives (SBTi) retningslinjer. 

Ytterligere informasjon om hvordan vi forvalter pensjonsmidler: 

Gjensidige Pensjonsforsikring

Våre mål

  • Støtte Parisavtalens mål om klimanøytrale investeringsporteføljer innen 2050

  • Ekskludere selskaper som bryter med internasjonale normer som FNs Global Compact baserer seg på. 

  • Innen 2025 øke andelen ekstern forvaltning i bærekraftige fond (ESG-fond). 

  • Gjøre det enklere for kundene å ta bærekraftige valg. 

Viktige tiltak i 2023

  • Vi har signert UN PRI sitt opprop til EU-kommisjonen om å sikre et høyt ambisjonsnivå for fremtidig bærekraftsrapportering

  • Vi har analysert og vurdert ulike scenarioer for å melde inn utslippsmål for validering av SBTI