Hopp til innhold

Bærekraftsmål og strategi

Styret har fastsatt ambisiøse bærekraftsmål som skal sikre at vi oppfyller våre forpliktelser overfor våre interessenter. Målene skal også bidra til at vi lever opp til vår misjon, visjon og posisjon. Strategien vår vil hjelpe oss til å nå målene våre.

Våre bærekraftsmål

  • Tryggere samfunn 80 prosent av premieinntektene fra produkter som omfattes av EUs taksonomi for skadeforsikring skal være bærekraftige innen 2025
  • Bærekraftige erstatninger 35 prosent reduksjon i klimautslipp knyttet til skadeoppgjør innen 2025 sammenlignet med 2019
  • Ansvarlige investeringer Investeringsporteføljen skal være klimanøytral innen 2050
  • Engasjerte ansatte - Kontinuerlig arbeid for å tiltrekke, utvikle og beholde ansatte - Å være blant topp 10 selskaper i følge Peakon Europe
  • Redusere klimautslipp fra egen virksomhet 75 prosent reduksjon i klimautslipp innen 2025 sammenlignet med 2019, og kompensere resterende utslipp med kjøp av anerkjente klimakvoter 
  • God selskapsstyring Vi skal ha beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse og overholde de høyeste etiske standarder

Vår bærekraftstrategi

  • Informere Vi skal dele vår kunnskap og ekspertise for å bidra til effektiv skadeforebygging og bærekraftige løsninger for kunder og samfunnet for øvrig
  • Interagere Vi skal samarbeide og gi insentiver til kunder og leverandører for å bidra til økt gjenbruk og sirkulærøkonomi, samtidig som menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretas
  • Investere Vi skal investere i kunder og ansatte slik at de beste løsningene for klima og natur blir valgt. Vi skal stille tydelige krav til det sosiale ansvaret vi har i egen virksomhet, verdikjede og i vår investeringsportefølje