Hopp til innhold
Nærbilde av en smilende far med et smilende barn tatt ved et vindu hvor solen skinner inn

gjensidige-com.apps-int.gjensidige.io

Virksomheten

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og i Baltikum.

Forsikringssegmentene våre

Skadeforsikring har alltid vært vår kjernevirksomhet. I Norge tilbyr vi også pensjon- og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Bli kjent med våre fem forretningsområder og markedene vi opererer i her.

Våre eiere

Gjensidige er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2022 hadde Gjensidige omtrent 38 000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 84,2  prosent av aksjene i selskapet. 

Gjensidigestiftelsen er vår største eier med en eier­andel på 62,2 prosent. Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 60 prosent og skal bidra til eiermessig stabilitet og forutsigbarhet.

Gjensidigestiftelsens rolle

I et gjensidig forsikringsselskap eies selskapet av kundene. Da Gjensidige ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA) i juni 2010 ble kundenes eierskap videreført gjennom Gjensidigestiftelsen. Kundene velger, og kan velges til, stiftelsens generalforsamling og styre.

4 120

ansatte i 6 land

Antall ansatte

fra 2015 og frem til i dag