Hopp til innhold

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke gjensidige.com. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

 • tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
 • opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • kommunisere klart og forståelig
 • sikre universell utforming ved valg eller oppgradering av tredjepartssystemer

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi. 

Slik jobber vi

 • Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet. 
 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Vi setter pris på at du sier ifra hvis det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.

Send oss en e-post: tilgjengelighet@gjensidige.no