Hopp til innhold

Sponsing

Gjensidige er en stolt idrettssponsor i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom samarbeidsavtalene våre  ønsker vi å løfte frem gleden og de mange positive sidene ved å drive idrett.

Intern stolthet

Sponsorvirksomheten vår sikrer verdifull profilering og skaper positive assosiasjoner til selskapet, og den er et viktig verktøy for å bygge internkultur og stolthet blant våre ansatte.

Vi håper å motivere flest mulig til å være i fysisk aktivitet. Idrettsavtalene våre bidrar til at Gjensidige assosieres med gode forbilder, sunnhet og helse, noe som er en viktig del av strategien vår. 

Vel så viktig som toppidretten er breddeidretten, og som en stor samfunnsaktør ønsker vi å bidra også på bredde- og samfunnsnivå. Vi har derfor etablert flere ulike sponsorprosjekter for barn og unge fra 9 – 17 år, på tvers av idrettene vi sponser. Prosjektene våre skal også sette fokus på sosial bærekraft gjennom vårt arbeid med mental helse og inkludering.

I tillegg til idrettsavtalene våre i Skandinavia sponser Gjensidige i Norge kultursektoren og viktige samfunnsaktører som Kreftforeningen.