Hopp til innhold

Investorinformasjon

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter. Vi følger i all hovedsak Oslo Børs' IR-anbefaling av 1. mars 2021. Vi publiserer kvartalsrapporter på engelsk, og årsrapport på norsk og engelsk.

NØKKELTALL

Børs­meldinger

Finansiell kalender

01

jan

Stille periode

Stille periode starter før finansiell rapportering.

24

jan

Resultater for Q4 2023

Q4 2023-resultat offentliggjøres kl 07.00

Investorkontakter

Gjensidiges investorkontakter utarbeider og offentliggjør informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Du kan kontakte oss direkte eller via ir@gjensidige.no

Mitra Hagen Negård

Mitra Hagen Negård

Direktør, Investor Relations

+47 957 93 631mitra-hagen.negard@gjensidige.no
Marius Michelsen Fjellbo

Marius Michelsen Fjellbo

Investor relations officer

+47 995 67 593marius-michelsen.fjellbo@gjensidige.no