Hopp til innhold
Nærbilde av tre bygninger på rad

Investor­informasjon

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter. Vi følger i all hovedsak Oslo Børs' IR-anbefaling av 1. mars 2021. Vi publiserer kvartalsrapporter på engelsk, og årsrapport på norsk og engelsk.

Nøkkeltall 2023

4,5 MRD

Forsikringsresultat

2022 og 2023 følger IFRS 9 og 17

87,6 %

Combined ratio

2022 og 2023 følger IFRS 9 og 17

8,75 KR

Utbytte per aksje

Børs­meldinger

Se alle

Finansiell kalender

Stille periode

Stille periode starter før finansiell rapportering.

Resultater for Q2 2024

Q2 2024-resultat offentliggjøres kl 07.00

Alle hendelser

Hva betyr bærekraft for forsikring?

Vår tilnærming til bærekraft for forsikring kan sammenliknes med hvordan man driver et gårdsbruk: En skal overlevere gården i bedre stand enn da den ble tatt over, til neste generasjon.

Glisende mann sitter ved et restaurantbord

Kundeutbytte

Vår største eier, Gjensidigestiftelsen, eier 62 % av aksjene våre, og har hvert år siden 2010 delt aksjeutbyttet sitt med skadeforsikringskundene våre. Les mer på gjensidige.no.

Investorkontakter

Gjensidiges investorkontakter utarbeider og offentliggjør informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Du kan kontakte oss direkte eller via ir@gjensidige.no

Mitra Hagen Negård

Mitra Hagen Negård

Direktør, Investor Relations

+47 957 93 631mitra-hagen.negard@gjensidige.no
Marius Michelsen Fjellbo

Marius Michelsen Fjellbo

Investor relations officer

+47 995 67 593marius-michelsen.fjellbo@gjensidige.no