Hopp til innhold

Rating og ekstern anerkjennelse

Her er en oversikt over rating og ekstern anerkjennelse samt signeringer knyttet til vårt bærekraftsarbeid.

RatingbyråerResultat
NordeaAAA​
Morgan Stanley (MSCI)​AA​A
Sustainalytics​17.2 Low Risk (0 - 19,9 low)​
Standard & Poor´s (S&P)​55/Stable​
ISSPrime/C​
Carbon Disclosure Project (CDP)​
CDP score
C
Carbon Disclosure Project (CDP)​
Supplier Engagement Rating​
A-
EcoVadis​Gold
IpsosNr. 1 best i finans i IPSOS omdømmekåring, og nr. 6 blant alle selskaper i Norge.
Bærekraftsbarometer​Nr. 1 innen skadeforsikring og nr. 9 blant alle norske selskaper​.
Sustainable Brand Index​Nr. 1 av forsikringsselskaper i Sustainable Brand Index for Norge.
UniversumBest i forsikring i Norge i kåring av de mest attraktive arbeidsgiverne blant studenter.
Vi er medlem iHva/resultat​
UN Global Compact​FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som handler om menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon.​
UNEP FI PSI​UNEP Finance Initiative Principles for Sustainable Insurance​
UN PRI​Prinsipper for ansvarlig investering er et FN-støttet internasjonalt nettverk av finansinstitusjoner som jobber sammen for å implementere sine seks ambisjonsprinsipper.
NORSIF​Uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning.​
Carbon Disclosure Project (CDP)​CDP driver et dokumentasjonssystem for selskapers klimarapportering, globalt. Gjensidige har signert CDP og må som følge av dette levere årlige rapporter der vi redegjør for klimagassutslipp knyttet til vår virksomhet og verdikjede, våre reduksjonsmål- og tiltak, og vårt system for å håndtere og redusere klimarisiko. ​
Parisavtalen 2015​Global mellomstatlig avtale inngått innenfor rammene av FNs Klimakonvensjon, i Paris i 2015. Målet med avtalen er å holde global oppvarming godt under 2 grader sammenliknet med førindustriell tid, og etterstrebe å begrense global oppvarming til 1,5 grader.​
Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD)​Et globalt initiativ som har utarbeidet et rammeverk for rapportering for selskaper knyttet til klimarisiko.​
GrønnvaskingsplakatenGrønnvaskingsplakaten forplikter oss til 10 punkter som handler om å kommunisere ærlig og åpent om det vi gjør på bærekraftsiden. Kommunikasjon og profilering skal være basert på faktiske forbedringer av virksomheten, både i egen forretning og i verdikjeden.​
Kvinner i Finans CharterGjennom charteret har vi forpliktet oss til å følge opp og rapportere på fire prinsipper. Dette gjelder dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering, sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner, og en ambisjon om at fremgang i målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam.​
Koalisjonen for Ansvarlig Næringslivkoalisjonenkan.no
Miljøfyrtårn Norge​Resertifisert hovedkontoret i Oslo i 2021​
DGNB – Green Building Council Denmark​Vårt hovedkontor for Danmark i København ble sølvsertifisert i 2021​
Science Based Targets initiaitve (SBTi)​Gjensidige sluttet opp om SBTi høsten 2022. SBTi er et initiativ i regi av FNs Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), amerikanske World Resource Institute, og Verdens naturfond (WWF). Formålet med initiativet er å forplikte næringslivet globalt, med store selskaper i spissen, til å bidra vesentlig til netto null klimagassutslipp innen 2050 og derigjennom oppfylle Parisavtalens mål. SBTi omfatter også selskapenes verdikjede og investeringsportefølje. Konkret må vi som selskap slutte oss til den langsiktige målsettingen, og sette forpliktende mål på kort og mellomlang sikt. I tillegg må både våre mål og tilknyttede utslippsregnskap årlig godkjennes av SBTi.​
Skift – Næringslivets klimaledere​Gjensidige ble del av Skift-nettverket i 2022. Arbeider for at næringslivet i Norge skal gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.​

Oversikten ble sist oppdatert i Q1 2024.