Hopp til innhold

Hvorfor jobbe i Gjensidige?

Hos oss får du utvikle deg selv og samtidig spille en viktig rolle for selskapet, for kundene våre og for samfunnet.

Blir du en av oss, får du rundt 4 000 kollegaer i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Vi er jurister, journalister, sosiologer, sykepleiere, kriminalteknikere, utviklere, designere og ingeniører, for å nevne noe. Her favner vi om ulikheter i visshet om at det gjør oss bedre, klokere og sterkere. I Norge kan du også jobbe med pensjon og sparing, i tillegg til forsikring.

Ingen av oss er helter døgnet rundt, og det er helt OK. Men for å være litt helt av og til tror vi én ting er helt avgjørende: Å ha det bra. I Gjensidige bryr vi oss om hvordan de ansatte har det både på og etter jobb, og det er vårt ansvar å ikke være det viktigste i livet ditt. 

Noen av godene du får som Gjensidige-ansatt

Kjerneverdiene våre

Vi har tre kjerneverdier som beskriver bedriftskulturen vår. Disse skal lede oss i riktig retning ved store og små oppgaver og når vi tar beslutninger.

Skap trygghet Trygghet skapes gjennom å gi rom for å feile, vise tillit, være åpne, lytte, se og støtte hverandre. Trygghet lar oss utfordre, og tar oss videre. I trygge rammer mobiliserer vi mot.

Tenk nytt Nytenkning starter med nysgjerrighet og vilje til å gjøre oss bedre, i stort og smått. Del egne tanker og ideer, og ta aktivt del i andres.

Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover.

Ta sats Ta sats handler om å våge. Vis handlekraft og gjennomfør med stil. Ta sats! Slik møter vi fremtiden offensivt.

 • Gode pensjonsordninger
 • Rabatt på private forsikringer
 • Gode forsikringsordninger
 • Tilgang til Gjensidiges aksjespareprogram
 • Tilgang til firmahytter i Norge og Spania
 • Kollektiv bonus
 • Tilgang til eller rabatt på trening
 • Rabattavtaler
 • Gode permisjons- og sykefraværsordninger
 • Gjensidigeskolen og andre utviklingsmuligheter
 • Sosiale aktiviteter 

Mobilitet og rotasjon

I Gjensidige tilrettelegger vi for at de ansatte skal kunne bygge karrieren sin ved å bevege seg på tvers i organisasjonen, og ikke bare oppover. Det er stor forskjell på de ulike avdelingene våre. Når de ansatte prøver ut forskjellige fagområder og typer stillinger, gir det store fordeler – både for hver enkelt ansatt og for selskapet.

Våre ansatte får skape en spennende og uvanlig karrierevei for seg selv. Internt i organisasjonen øker forretningsforståelsen betraktelig – noe som igjen sikrer at vi blir flinkere og leverer enda bedre. Vi oppfordrer alltid til interne søknader i de ledige stillingene våre.

Mulighet til å gjøre en forskjell i menneskers liv

Noen av de aller viktigste stillingene våre går ut på å møte mennesker – enten ansikt til ansikt, eller på telefon. Ved å jobbe på et lokalkontor, salgssenter, kundesenter eller skadesenter hos oss, får du muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Både for de som bare trenger gode råd om forsikring og for de som har opplevd noe vanskelig og trenger hjelp raskt.

Siden dette fagområdet er så viktig for oss, legger vi også inn mye ressurser på kontinuerlig utvikling av de som jobber med dette. Det at vi legger opp til jevnlig trening på forskjellige realistiske situasjoner, er essensielt både for selskapet og for at den enkelte skal lykkes i jobben.

Gjensidigeskolen

Det er i snitt 1200 ansatte som går på kurs i skolen vår i løpet av et år

At du har mulighet til å utvikle deg og lære mer er viktig for både oss og deg. Derfor har Gjensidigeskolen blitt til. Som nyansatt får du kunnskapen du trenger for å komme i gang, senere i karrieren kan du ta relevante kurs for å videreutvikle deg. På denne måten sikrer vi at våre ansatte utvikler seg i takt med markedets krav og selskapets behov.

Om du ønsker et innblikk i Gjensidigeskolen, følg #Gjensidigeskolen på LinkedIn.