Hopp til innhold

Kapitalstrategi og utbyttepolitikk

Kapitaldisiplin vil fortsatt ha høy prioritet, og vår kapitalstrategi skal understøtte vår attraktive utbyttepolitikk og bidra til å sikre høye og stabile nominelle utbytter på regelmessig basis.

Gjensidige skal ha en kapitalisering som er tilpasset konsernets til enhver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin som understøtter målsatt egenkapitalavkastning og utbyttepolitikk.   Kapitalisering av konsernet vil være basert på et solvensmarginmål på 150-200 prosent for Partiell Internmodell (PIM). Dette målet gjelder både for den regulatorisk godkjente modellen (legalt perspektiv) og modellen med egen kalibrering (egen partiell internmodell). Solvensmarginnivåene skal støtte en A-rating fra Standard & Poor's, stabilt regulært utbytte over tid, sikre finansiell fleksibilitet til mindre oppkjøp og organisk vekst som ikke finansieres gjennom tilbakeholdt resultat, samt gi en buffer mot regulatoriske endringer.   Alle datterselskaper vil være kapitalisert i samsvar med de respektive lovkravene, mens kapital som overstiger kravene så langt som mulig vil bli holdt i morselskapet Gjensidige Forsikring ASA.    Konsernet vil benytte seg av ansvarlige lån og annen fremmedkapital, på en ansvarlig og verdioptimaliserende måte og innenfor de rammer som myndigheter og ratingbyråene fastsetter.

Utbyttepolitikk

Vi har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til aksjonærene våre, og en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

ÅrOrdinært SpesialSum utbytte
 Per aksjeNOK millionPer aksjeNOK millionPer aksjeNOK million
20248,754 375  8,754 375
Beslutning 20.3Eks utbytte 21.3Eierregister 22.3Utbetaling 5.4
20238,254 125  8,254 125
Beslutning 23.3Eks utbytte 24.3Eierregister 27.3Utbetaling 31.3
20227,703 850  7,703 850
Beslutning 24.3Eks utbytte 25.3Eierregister 28.3Utbetaling 6.4
2021  4,002 000  
Beslutning 28.10Eks utbytte 8.11Eierregister 9.11Utbetaling 16.11
20217,403 700  7,403 700
Beslutning 24.3Eks utbytte 25.3Eierregister 26.3Utbetaling 7.4

2021

  2,401 2002,401 200
Beslutning 21.1Eks utbytte 27.1Eierregister 28.1Utbetaling 4.2

2020

7,253 6255,002 50012,256 125
Beslutning 17.9Eks utbytte 22.9Eierregister 23.9Utbetaling 30.9

2019

7,103 550  7,103 550
Beslutning 28.3Eks utbytte 29.3Eierregister 1.4Utbetaling 9.4
20187,103 550  7,103 550
Beslutning 5.4Eks utbytte 6.4Eierregister 9.4Utbetaling 16.4
20176,803 400  6,803 400
Beslutning 7.4Eks utbytte 8.4Eierregister 11.4Utbetaling 19.4
2016   4,00 2 000 4,00 2 000
Beslutning 25.10Eks utbytte 1.11Eierregister 2.11Utbetaling 10.11
20168,404 200  8,404 200
Beslutning 7.4Eks utbytte 8.4Eierregister 11.4Utbetaling 19.4
20155,902 950  5,902 950
Beslutning 23.4Eks utbytte 24.4Eierregister 27.4Utbetaling 5.5
2014  4,002 0004,002 000
Beslutning 20.10Eks utbytte 28.10Eierregister 29.10Utbetaling 6.11
20146,803 4006,003 00012,806 400
Beslutning 24.4Eks utbytte 25.4Eierregister 29.4Utbetaling 7.5
20136,853 425  6,853 425
Beslutning 25.4Eks utbytte 26.4Eierregister 30.4Utbetaling 8.5
20124,552 274,6  4,552 274,6
Beslutning 19.4Eks utbytte 20.4Eierregister 24.4Utbetaling 4.5
20114,702 350  4,702 350
Beslutning 27.4Eks utbytte 28.4Eierregister 2.5Utbetaling 9.5