Hopp til innhold

Vi heier på mangfoldet

Hos oss finner du mennesker med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter, personligheter, kompetanse og erfaringer. Vi har ulik alder, kjønn, kultur, etnisitet, seksuell legning, politisk ståsted, religiøs tro og funksjonsevne. Disse ulikhetene bruker vi som kilde til utvikling og innovasjon.

Skap trygghet. Tenk nytt. Ta sats.

Som ansatt hos oss skal du oppleve trygghet for å være den du er, og gjennom dette bidra til at vi leverer kjerneverdiene våre.

Vi jobber for at både ledere og ansatte skal forstå verdien av mangfold, og at ledere skal lede på en måte som utløser potensialet det som gjør oss ulike. På den måten bidrar mangfoldet vårt til å styrke evnen vi har til å utvikle og levere de tjenestene og produktene som kundene våre trenger.

Hos oss ansetter vi ingeniører, analytikere, sykepleiere, sosiologer, jurister, økonomer, journalister og statsvitere. Vi trenger også kapitalforvaltere, kundebehandlere, idémakere, UX-designere, analytikere, problemløsere, tallknusere, utviklere, ledertalenter, kommunikasjonseksperter – og mye mer.

Vi har som mål å ha en inkluderende bedriftskultur hvor alle ansatte skal oppleve å bli behandlet med respekt og likeverd. Alle gis også mulighet til å utvikle seg i jobben sin.

Vi er opptatt av å hindre diskriminering og bidra til likestilling uansett om det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnskarakteristika og kjønnsuttrykk eller etnisitet, religion og livssyn. I dette ligger en nulltoleranse for enhver form for trakassering og diskriminering.

Vi ønsker å utvikle en organisa­sjon som legger til rette for at mangfold preger alt vi gjør og bidrar med nye ideer og perspektiver i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn.

Les mer om hva vi gjør

Vårt arbeid med menneske- og arbeidstakerrettigheter

Gjensidige godtar ikke brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, hverken i vår egen virksomhet eller blant leverandører.