Utbytte

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til aksjonærene, og en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid.
Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov.

Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

Informasjon om utbyttet

År Ordinært utbytte Utbytte basert på
overskuddskapital
Sum utbytte
  Per aksje NOK million Per aksje NOK million Per aksje NOK million
2023
Beslutning 23.3
Eks utbytte 24.3
Eierregister 27.3
Utbetaling 31.3
8,25 4.125     8,25 4.125
2022
Beslutning 24.3
Eks utbytte 25.3
Eierregister 28.3
Utbetaling 6.4
7.70 3.850     7.70 3.850
2021
Beslutning 28.10
Eks utbytte 8.11
Eierregister 9.11
Utbetaling 16.11
    4,00 2,000    
2021
Beslutning 24.3
Eks utbytte 25.3
Eierregister 26.3
Utbetaling 7.4
7,40 3.700     7,40 3.700

2021
Beslutning 21.1
Eks utbytte 27.1
Eierregister 28.1
Utbetaling 4.2

    2,40 1.200 2,40 1.200

2020
Beslutning 17.9
Eks utbytte 22.9
Eierregister 23.9
Utbetaling 30.9

7,25 3.625 5,00 2.500 12,25 6.125

2019
Beslutning 28.3
Eks utbytte 29.3
Eierregister 1.4
Utbetaling 9.4

7,10 3.550     7,10 3.550
2018
Beslutning 5.4
Eks utbytte 6.4
Eierregister 9.4
Utbetaling 16.4
7,10 3.550     7,1 3.550
2017
Beslutning 7.4
Eks utbytte 8.4
Eierregister 11.4
Utbetaling 19.4
6,80 3.400     6,80 3.400
2016
Beslutning 25.10
Eks utbytte 1.11
Eierregister 2.11
Utbetaling 10.11
     4,00  2.000  4,00  2.000
2016
Beslutning 7.4
Eks utbytte 8.4
Eierregister 11.4
Utbetaling 19.4
8,40 4.200     8,40 4.200
2015
Beslutning 23.4
Eks utbytte 24.4
Eierregister 27.4
Utbetaling 5.5
5,90 2.950     5,90 2.950
2014
Beslutning 20.10
Eks utbytte 28.10
Eierregister 29.10
Utbetaling 6.11
    4,00 2.000 4,00 2.000
2014
Beslutning 24.4
Eks utbytte 25.4
Eierregister 29.4
Utbetaling 7.5
12,80 6.400     12,80 6.400
2013
Beslutning 25.4
Eks utbytte 26.4
Eierregister 30.4
Utbetaling 8.5
6,85 3.425     6,85 3.425
2012
Beslutning 19.4
Eks utbytte 20.4
Eierregister 24.4
Utbetaling 4.5
4,55 2.274,6     4,55 2.274,6
2011
Beslutning 27.4
Eks utbytte 28.4
Eierregister 2.5
Utbetaling 9.5
4,70 2.350     4,70 2.350
2010
Beslutning 23.4
  1.650       1.650
2009
Beslutning 12.5
  0       0
2008
Beslutning 19.4
  1.021,5       1.021,5