Hopp til innhold

Dette er vi stolte av

Gjensidige skal lede an og vi skal skape trygghet på stadig nye måter. Bærekraft står helt sentralt i dette, og her er noen eksempler på hva vi gjør som vi er stolte av.

Tryggere samfunn

 • Kontinuerlig oppdatering av skadeforebyggende tiltak på Godtforberedt.no samt gjennomført personlig befaring ute hos de største kundene våre for å forstå risiko og gi konkrete råd om risikoreduserende tiltak
 • Første forsikringsselskapet i Europa som lanserte et EU taksonomitilpasset produkt i 2022
 • Først ute med klimafremskrivninger og risiko for værehendelser særlig relatert til mer nedbør som integreres i prising
 • Deler data og samarbeider med offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner om klimatilpasningstiltak
 • Tilgang til psykolog integrert i et bredt spekter i våre personforsikringer, samarbeid med organisasjoner for å styrke mental helse blant barn og unge

Bærekraftige erstatninger

 • Første forsikringsselskap i Europa som har laget et klimaregnskap for skadeprosesser (2019)
 • Redusert CO2e-utslipp fra skadeprosesser med 23% og kutter utslipp i tråd med Parisavtalen (2022 sammenlignet med 2019)
 • 94 prosent av våre leverandører har bekreftet at de etterlever FNs 10 Global Compact-prinsipper
 • Først ute med å gjenoppbygge bolig etter totalskade Svanemerket
 • Først ute med å øke kondemnasjonsgrensen på totalskadde biler fra 60% til 80%

Ansvarlige investeringer

 • Utviklet et rammeverk for oppfølging av netto nullutslippsmålet for bedre styring av forvaltningen
 • Lansert mer bærekraftige pensjonsprofiler under navnet «Grønn fremtid»
 • 99% av våre eksterne forvaltere har signert UN PRI
 • Kvartalsvis ESG-screening av investeringsporteføljen vår for å sikre etterlevelse av investeringspolicy

Egen virksomhet

 • Vi har redusert klimautslipp relatert til egen virksomhet med 85% (scope 1 og 2, 2022 sammenlignet med 2019)
 • Våre ansatte viser veldig høy engasjementscore, blant topp 10 i finans, Peakon Europe (2022)
 • Våre ansatte opplevelser at høy grad av like muligheter i konsernet, blant topp 10 i finans, Peakon Europe (2022)
 • Etablert graduateprogram for å tiltrekke oss kritisk kompetanse
 • Egen skole for å bygge kompetanse til våre ansatte, særlig knyttet til ansatte i kundefront og analyse