Hopp til innhold

Innkallinger og saksdokumenter fra generalforsamlingene

På denne siden finner du innkallinger med agenda for de årlige generalforsamlingene fra 2011 til nå, med vedlegg.

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt elektronisk 24. mars 2021 l 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble  avholdt 25. mai 2020 l 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Innkalling ordinær generalforsamling 25. mai 2020 Valgkomiteens komplette innstilling 25. mai 2020

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 28. mars 2019 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 5. mars 2019.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 5. april 2018 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 13. mars 2018.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 6. april 2017 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 14. mars 2017.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 7. april 2016 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 15. mars 2016.

Innkalling og vedlegg

 • Innkalling med dagsorden og påmeldingsblankett
 • Vedlegg, sak 8 Forslag til nye vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA
 • Vedlegg, sak 9 Valgkomiteens innstilling inklusive kompetanseoversikt

 

Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 23. april 2015 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 31. mars 2015.

Innkalling og vedlegg

 • Innkalling med dagsorden
 • Vedlegg, sak 6: Lønnserklæring
 • Vedlegg, sak 8 Forslag til nye vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA
 • Vedlegg, sak 9 Forslag til instruks for valgkomiteen
 • Vedlegg, sak 10 Nominasjonskomiteens innstilling til medlemmer av representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen Kompetanseoversikt tillitsvalgte i Gjensidige Forsikring ASA
 • Vedlegg sak 11 Nominasjonskomiteens innstilling til honorar til representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen

Generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 24. april 2014 kl 17:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.  Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 2. april 2014.

Innkalling og vedlegg

 • Innkalling med dagsorden
 • Møteseddel/ fullmaktsskjema/ forhåndsstemme
 • Vedlegg, sak 9:
  • Valgkomiteens innstilling til medlemmer av representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen
  • Kompetanseoversikt representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen
 • Vedlegg, sak 10: Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen 

Generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt torsdag 25. april 2013 kl 17.00 i selskapets hovedkontor på Sollerud nær Lysaker stasjon, Drammensveien 288. Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 2. april 2013.

Innkalling og vedlegg

 • Innkalling med dagsorden
 • Vedlegg, sak 8:   Fusjonsplan mellom Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring AS
 • Vedlegg, sak 9:
  • Valgkomiteens innstilling til medlemmer av representantskapet, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen
  • Kompetanseoversikt representantskapet
  • Kompetanseoversikt nominasjonskomiteen
  • Kompetanseoversikt kontrollkomiteen
 • Vedlegg, sak 10: Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen

Generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt torsdag 19. april 2012 kl 17:00 i selskapets hovedkontor på Sollerud nær Lysaker stasjon, Drammensveien 288. Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne innen 29. mars 2012.

Innkalling og vedlegg

 • Innkalling med dagsorden
 • Vedlegg, sak 5:
  • Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2011

  • Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Gjensidige Forsikring ASA

 • Vedlegg, sak 7: Forslag til endring i vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA
 • Vedlegg, sak 8: Erhverv av egne aksjer
 • Vedlegg, sak 9: Fusjonsplan mellom Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring AS
 • Vedlegg, sak 10:
  • Valgkomiteens innstilling til medlemmer av representantskapet, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen
  • Kompetanseoversikt representantskapet
  • Kompetanseoversikt nominasjonskomiteen
  • Kompetanseoversikt kontrollkomiteen
 • Vedlegg, sak 11: Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen

Generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt onsdag 27. april 2011 kl 15:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo. Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Innkalling og vedlegg

 • Innkalling med dagsorden
 • Vedlegg, sak 5: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2010
 • Vedlegg, sak 7: Forslag til vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA
 • Vedlegg, sak 8: Forslag til instruks for valgkomiteen
 • Vedlegg, sak 9: Valgkomiteens innstilling til medlemmer av representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen
 • Vedlegg, sak 10: Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen
 • Vedlegg, sak 11: Erhverv av egne aksjer
 • Vedlegg, sak 12: Fusjonsplan, fusjon mellom Tennant Försäkringsaktiebolag og Gjensidige Forsikring ASA